Array
Aktualności

Opłaty egzaminacyjne

Cech Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców informuje, iż Uchwałą
Zarządu Izby Rzemiosła z dn. 19.03.2013r. od dnia 01 kwietnia 2013r.
zmieniły się stawki opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające.


Wszelkie informacje znajdują się w zakładce Oświata zawodowa:

informacje dla uczniów.

 

Praktyczna nauka zawodu

 

Informujemy, iż dysponujemy wolnymi miejscami  na praktyczną naukę zawodu w Przedsiębiorstwach zrzeszonych w Cechu  w niżej podanych zawodach, na rok 2013/2014:

 1. piekarz,

 2. cukiernik,

 3. sprzedawca,

 4. mechanik pojazdów samochodowych,

 5. blacharz samochodowy

 6. lakiernik,

 7. elektromechanik pojazdów samochodowych,

 8. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

 9. tapicer,

 10. stolarz,

 11. ślusarz,

 12. murarz - tynkarz, betoniarz-zbrojarz,

 13. kamieniarz,

 14. fryzjer,

 15. kucharz,

 16. elektryk,

 17. monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

  

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

od 1.12.2012 do 28.02.2013

Podstawa wymiaru składki

Ubezpieczenie

Finansowanie

płatnik

ubezpieczony

140,41 zł
(I rok nauki)

emerytalne

13,70 zł

13,70 zł

rentowe

9,13 zł

2,11 zł

chorobowe

-

3,44 zł

wypadkowe

x*)

-

175,51 zł
(II rok nauki)

emerytalne

17,13 zł

17,13 zł

rentowe

11,41 zł

2,63 zł

chorobowe

-

4,30 zł

wypadkowe

x*)

-

210,61 zł
(III rok nauki)

emerytalne

20,56 zł

20,56 zł

rentowe

13,69 zł

3,16 zł

chorobowe

-

5,16 zł

wypadkowe

x*)

- 

Składki na ubezpieczenia społeczne

Minimalne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
od 01.09.2012 r. do 30.11.2012 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania
Płatnik Ubezpieczony
w 1. roku nauki 139,87 zł emerytalne 13,65 zł 13,65 zł
rentowe 9,09 zł 2,10 zł
chorobowe - 3,43 zł
w 2. roku nauki 174,84 zł emerytalne 17,06 zł 17,06 zł
rentowe 11,36 zł 2,62 zł
chorobowe - 4,28 zł
w 3. roku nauki 209,81 zł emerytalne 20,48 zł 20,48 zł
rentowe 13,64 zł 3,15 zł
chorobowe - 5,14 zł


W powyższej tabeli nie podano kwoty składki ubezpieczenia wypadkowego – jej wysokość zależy bowiem od liczby osób zatrudnionych przez płatnika oraz posiadania wpisu do REGON, a także typu prowadzonej działalności.

 
Strona 3 z 4
isparta escort