Array
Aktualności

Informacje dotyczące uczniów

Informujemy, iż przed spisaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, na pracodawcy ciąży obowiązek złożenia w OHP wniosku o refundację. Przed spisaniem umowy o pracę z uczniem należy zgłosić się do biura Cechu w celu podpisania stosownych dokumentów refundacyjnych. Nie podpisanie wniosku refundacyjnego w terminie poprzedzającym spisanie umowy o pracę z uczniem młodocianym powoduje brak refundacji na w/w ucznia na cały okres praktyki.
Umowę z uczniem młodocianym należy sporządzić w terminach przyjęć kandydatów do szkół (zgodnie z decyzją Kuratora Oświaty), najpóźniej do 31 sierpnia 2012 roku.


Dokumenty niezbędne do spisania umowy z uczniem to :

  • ksero świadectwa ukończenia gimnazjum
  • ksero zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy w danym zawodzie
  • dokładne dane ucznia (Pesel, adres zamieszkania)
 

Witamy na naszej stronie

Miło jest nam Państwa poinformować, że Cech Rzemiosł różnych uruchomił swoją stronę internetową.

Na naszej stronie internetowej zamieszczać będziemy aktualności z życia cechu. Ponadto dla naszych członków oraz uczniów udostępniamy niezbędne dokumenty do pobrania oraz inne przydatne informacje w codziennym funkcjonowaniu firm.

Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą sali bankietowej. Już wkrótce zamieścimy kolejne informacje oraz zdjęcia. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

 
Strona 4 z 4
isparta escort