Array

Zarząd

Władze:

Starszy cechu Stanisław Dąbrowski
Podstarsi I-Ireneusz Żaczek, II-Mirosław Makowski
Skarbnik Jarosław Traczyk
Sekretarz Mariusz Prasek
Członkowie rządu Sylwester Mazurkiewicz, Wojciech Bednarczyk
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Stefan Grzybowski
Zastępca Elżbieta Czwordon
Członek zarządu Andrzej GrzesikOrganami Cechu są:

  • Walne Zgromadzenie Delegatów,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna,
  • Sąd Cechowy.
 
isparta escort