Array

O nas

Cech Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Białobrzegach jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości w rozumieniu ustawy: prawo działalności gospodarczej / Dz. U. Z 1991 roku Nr 55, poz.235/.

Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 roku. Cech wykonuje swoje zadania w granicach administracyjnych Powiatu Białobrzeskiego, jest członkiem Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu a także może być członkiem innych organizacji.


Celami Cechu są:


  1. ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji,
  2. prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej,
  3. utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika,
  4. wykonywanie na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej, w której Cech jest zrzeszony zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzonych przez Członków Cechu,
  5. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle przez wszystkie osoby i instytucje, których dotyczyć to może.
 
isparta escort