Array

Informacje rozliczeniowe


Terminarze:

do 7 każdego miesiąca:
termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

do 10 każdego miesiąca:
w tym terminie z Zus rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie.

do 15 każdego miesiąca:
termin płatności składek Zus oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

do 20 każdego miesiąca:

  • zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych
  • termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne
  • zapłata zaliczki na podatek dochodowy

do 25 każdego miesiąca:

  • rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc -deklaracja VAT -7
  • podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę
 
isparta escort