Array

Wymagane dokumenty na egzamin czeladniczy

I. Uczeń po Zasadniczej Szkole Zawodowej

 1. wniosek do Izby Rzemieślniczej o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
 2. świadectwo ukończenia szkoły zawodowej,
 3. udokumentowanie pełnego okresu praktycznej nauki zawodu (świadectwem pracy bądź zaświadczeniem),
 4. umowa(y) o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 5. opłata egzaminacyjna:
  dla zrzeszonych w cechu 320 zł
  dla pozostałych 550 zł
  dla uczniów z nieusprawiedliwiona obecnością 384 zł
 6. jedna fotografia czytelnie podpisana

 

II. Pracownik młodociany po gimnazjum

 1. wniosek do Izby Rzemieślniczej o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
 2. zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla pracowników młodocianych,
 3. świadectwo ukończenia gimnazjum,
 4. udokumentowanie pełnego okresu praktycznej nauki zawodu (świadectwem pracy bądź zaświadczeniem),
 5. umowa(y) o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 6. opłata egzaminacyjna:
  dla zrzeszonych w cechu 320 zł
  dla pozostałych 550 zł
 7. jedna fotografia czytelnie podpisana

 

III. Pracownik pełnoletni

 1. wniosek do Izby Rzemieślniczej o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
 2. świadectwo ukończenia szkoły,
 3. zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego,
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy w zawodzie,
 5. opłata egzaminacyjna w wysokości 540 zł
 6. jedna fotografia czytelnie podpisana
 
isparta escort