Array

Praktyczna nauka zawodu

 

Informujemy, iż dysponujemy wolnymi miejscami  na praktyczną naukę zawodu w Przedsiębiorstwach zrzeszonych w Cechu  w niżej podanych zawodach, na rok 2013/2014:

 1. piekarz,

 2. cukiernik,

 3. sprzedawca,

 4. mechanik pojazdów samochodowych,

 5. blacharz samochodowy

 6. lakiernik,

 7. elektromechanik pojazdów samochodowych,

 8. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

 9. tapicer,

 10. stolarz,

 11. ślusarz,

 12. murarz - tynkarz, betoniarz-zbrojarz,

 13. kamieniarz,

 14. fryzjer,

 15. kucharz,

 16. elektryk,

 17. monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

  
isparta escort