Array

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

od 1.12.2012 do 28.02.2013

Podstawa wymiaru składki

Ubezpieczenie

Finansowanie

płatnik

ubezpieczony

140,41 zł
(I rok nauki)

emerytalne

13,70 zł

13,70 zł

rentowe

9,13 zł

2,11 zł

chorobowe

-

3,44 zł

wypadkowe

x*)

-

175,51 zł
(II rok nauki)

emerytalne

17,13 zł

17,13 zł

rentowe

11,41 zł

2,63 zł

chorobowe

-

4,30 zł

wypadkowe

x*)

-

210,61 zł
(III rok nauki)

emerytalne

20,56 zł

20,56 zł

rentowe

13,69 zł

3,16 zł

chorobowe

-

5,16 zł

wypadkowe

x*)

- 
isparta escort