Array

Składki na ubezpieczenia społeczne

Minimalne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
od 01.09.2012 r. do 30.11.2012 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania
Płatnik Ubezpieczony
w 1. roku nauki 139,87 zł emerytalne 13,65 zł 13,65 zł
rentowe 9,09 zł 2,10 zł
chorobowe - 3,43 zł
w 2. roku nauki 174,84 zł emerytalne 17,06 zł 17,06 zł
rentowe 11,36 zł 2,62 zł
chorobowe - 4,28 zł
w 3. roku nauki 209,81 zł emerytalne 20,48 zł 20,48 zł
rentowe 13,64 zł 3,15 zł
chorobowe - 5,14 zł


W powyższej tabeli nie podano kwoty składki ubezpieczenia wypadkowego – jej wysokość zależy bowiem od liczby osób zatrudnionych przez płatnika oraz posiadania wpisu do REGON, a także typu prowadzonej działalności.

 
isparta escort