Array

Zasady członkostwa

Członkiem Cechu może zostać osoba wykonująca rzemiosło (w zakresie wszystkich branż) samodzielnie lub w spółce cywilnej.

Członkiem Cechu może być również przedsiębiorca, nie będący rzemieślnikiem, prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie, w spółce cywilnej lub jawnej osób fizycznych.

Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji w formie pisemnej oraz dokumentów potwierdzających wykonywanie rzemiosła albo innej działalności gospodarczej.

Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Cechu. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podięta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

Wszelkich informacji udziela Biuro Cechu.

 
isparta escort